Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­las­te­le Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­telt mi­tu meist­ri­tiit­lit

717
TAAVI TŠERNJAVSKI. Foto Marko Mumm

1.juu­nil sel­gu­sid Ko­se staa­dio­nil tä­na­vu­sed maa­kon­na meist­rid ker­ge­jõus­ti­kus, meist­ri­tiit­leid ja me­da­leid ja­gus ka Kuu­sa­lu val­la sport­las­te­le.

Mees­test tu­lid Har­ju­maa meist­ri­teks Se­ve­ri Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK) 100 meet­ri jook­sus (11,53 se­kun­dit) ning Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) ket­ta­hei­tes (43.54 meet­rit). 400 meet­ri jook­sus tu­li 17aas­ta­ne Kaur Taal (Kuu­sa­lu SK) 57,04 se­kun­di­ga hõ­be­me­da­li­le, 100 meet­ri jook­su lõ­pe­tas ta 13,00 se­kun­di­ga, mis an­dis 5. ko­ha. Se­ve­ri Jõõ­ras sai kau­gus­hüp­pes hõ­be­me­da­li (6.84), tei­vas­hüp­pes või­tis hõ­be­da Pjotr San­kin (3.20) ning oda­vis­kes Ger­man Gu­lya­kov (44.29), kes mõ­le­mad esin­da­vad Kuu­sa­lu SK-d. Kau­gus­hüp­pes tu­li Pjotr San­kin 6. ko­ha­le (5.73). Hei­ko Kraub­ner Ani­ja val­last sai 400 meet­ri jook­sus (1.01,06) ja oda­vis­kes (41.40) 4. ja ket­ta­hei­tes 6. ko­ha (29.75). Ket­ta­hei­tes oli te­mast pa­rem tei­ne Ani­ja val­la võist­le­ja Laur Kip­per, kes tu­li 4. ko­ha­le (36.56).

Nais­te 400 meet­ri jook­sus tu­li aja­ga 1.05,70 mi­nu­tit Har­ju­maa meist­riks Eg­le Pri­voi Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK), kes või­tis ka kaks hõ­be­me­da­lit – 100 meet­ri jook­sus (13,62) ja kau­gus­hüp­pes (4.53). Crist­lin Kuld­maa Ani­ja val­last või­tis 2. ko­ha ket­ta­hei­tes (30.83).

Ku­ni 16aas­tas­test noor­mees­test tu­li 1500 meet­ri jook­sus maa­kon­na meist­riks Uku Aas­rand (Kuu­sa­lu SK) aja­ga 4.56,12. Li­saks saa­vu­tas ta 3 pronks­me­da­lit: 110 meet­ri tõk­ke­jook­sus (18,79), kuu­li­tõu­kes (10.98) ja ket­ta­hei­tes (32.78).

Ku­ni 18aas­tas­test noor­mees­test tu­li ka­he­kord­seks Har­ju­maa meist­riks And­rei Bek­ker Lok­salt. Ta või­tis kau­gus­hüp­pe (5.81) ja tei­vas­hüp­pe (1.30), saa­vu­tas kõr­gus­hüp­pes 2. ko­ha (1.65) ning oda­vis­kes 3. ko­ha (31.38). Kõr­gus­hüp­pes tu­li te­ma jä­rel 3. ko­ha­le (1.45) Ako Rand­maa Kuu­sa­lu val­last (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK). Ako Rand­maa või­tis ka kaks hõ­be­me­da­lit, ket­ta­hei­tes (24.19) ja oda­vis­kes (34.06).

Ku­ni 14aas­tas­te tüd­ru­ku­test saa­vu­tas Lee­nu Aas­rand Kuu­sa­lu val­last ket­ta­hei­tes pronks­me­da­li (21.27). 800 meet­ri jook­su lõ­pe­tas ta 5. ko­ha­ga (3.07,55), sa­ma ko­ha sai ka kuu­li­tõu­kes (8.51). Kau­gus­hüp­pes tu­li Ane­te Ol­ko­nen Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) 4. ko­ha­le (4.36), 100 meet­ri jook­sus oli ta 14,48 se­kun­di­ga (eel­jook­sus 14,44) kuues.

Ku­ni 16aas­tas­test nei­du­dest saa­vu­tas Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) 100 meet­ri tõk­ke­jook­sus 17,45 se­kun­di­ga 2. ko­ha. Kaks me­da­lit või­tis Ala­ve­re põ­hi­koo­li õpi­la­ne Mel­la-Riin Rauam, kes sai kuu­li­tõu­kes 2. ko­ha (10.45) ja kõr­gus­hüp­pes 3. ko­ha (1.40). Liis­bel Al­met oli kõr­gus­hüp­pes sa­ma tu­le­mu­se­ga nel­jas. Han­na-Lii­sa Kaar­mann (Kuu­sa­lu SK) sai kuu­li­tõu­kes 4. (8.57) ja ket­ta­hei­tes 6. ko­ha (18.56).

Ku­ni 18aas­tas­te nei­du­dest või­tis Car­men Pa­jus­te (Kuu­sa­lu SK) kau­gus­hüp­pes hõ­be­me­da­li (4.70) ja 400 meet­ri jook­sus pronks­me­da­li (1.15,43).

Ku­ni 14aas­tas­test pois­test või­tis kolm me­da­lit Ker­mo Vee­tõus­me. Kuu­li­tõu­kes (8.92) ja ket­ta­hei­tes (27.23) või­tis ta hõ­be- ja kõr­gus­hüp­pes pronks­me­da­li (1.40). Mar­tin Plakk sai 100 meet­ri jook­sus (14,97, fi­naa­lis 15,05), kuu­li­tõu­kes (7.53) ja kau­gus­hüp­pes (4.22) 4. ko­ha ning kõr­gus­hüp­pes 6. ko­ha (1.20). 1500 meet­ri jook­sus sai 4. Hend­rik Ma­dis­son 4. ko­ha (5.58,53) ning kau­gus­hüp­pes Se­bas­tian Pa­lu 6. ko­ha (4.08). Kõik nad ela­vad Kuu­sa­lu val­las ja tree­ni­vad Kuu­sa­lu SK-s.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kool Har­ju kau­ni­ma­te hoo­ne­te seas
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Keh­ra noor­me­hed võit­sid kä­si­pal­li­tur­nii­ril Tal­linn Cup esi­koh­ti