Kuu­sa­lu val­la jõu­lu­toe­tus 326 pen­sio­nä­ri­le

875

Kuu­sa­lu vald ja­gas ka tä­na­vu kõi­gi­le 80aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le pen­sio­nä­ri­de­le 20 eu­rot jõu­lu­toe­tust. Kok­ku said vas­ta­valt val­la ela­ni­ke re­gist­ri­le toe­tust 326 pen­sio­nä­ri. Ena­mi­ku­le kan­ti sum­ma üle pan­ga­kon­to­le, 68 ea­ka­le vii­sid ko­du­hool­dus­töö­ta­jad toe­tu­se ko­ju kät­te. Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi: „Tä­na­me val­la las­tea­su­tu­si abi eest. Koos toe­tu­se­ga saa­vad ea­kad ka las­teaia­las­te, algk­las­siõ­pi­las­te või noor­te­kes­ku­se noor­te val­mis­ta­tud kaar­di. Nei­le, kes said toe­tu­se pan­gaü­le­kan­de­ga, saat­si­me kaar­di pos­ti teel. En­ne jõu­le oli meil val­la­ma­jas kaar­ti­de saat­mi­se töö­tu­ba – klee­pi­si­me koos kol­lee­gi­de­ga las­te teh­tud kaar­ti­des­se õn­nit­lus­teks­te, pa­ni­me kaar­did ümb­ri­kes­se. En­ne tu­li ära te­ha eel­töö, kont­rol­li­da üle aad­res­sid.“