Kuu­sa­lu val­la­va­ra hal­dur läheb töölt

1302
Peeter Solman

Mul­lu no­vemb­ris Kuu­sa­lu val­la­va­ra hal­du­ri­na töö­le asu­nud Pee­ter Sol­man lah­kub ame­tist. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et teeb se­da pe­re­kond­li­kel põh­jus­tel, ku­na abi­kaa­sa on töö­ga ai­na roh­kem hõi­va­tud ning pe­res kas­vab väi­ke laps, kes lä­heb sü­gi­sel koo­li. „Kuu­sa­lu val­la fän­niks jää­me ko­gu pe­re­ga ka edas­pi­di, ku­na soe­ta­si­me eel­mi­sel su­vel siia väi­ke­se maa­ko­du,“ lu­bas ta. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kuu­lu­ta­nud väl­ja kon­kur­si val­la­le aren­dus­spet­sia­lis­ti leid­mi­seks. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et Peeter Solman on aasta algusest täitnud arendusspetsialisti ülesandeid: „Seda ametikohta on väga vaja, Kuusalu valla ees seisavad ambitsioonikad plaanid, näiteks Kuusalu kooli juurdeehitus.”

Eelmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma ehi­tab OÜ Kat­ke­ra
Järgmine artikkelPäi­ke­se­ko­du on Voo­se kü­la EV100 kin­gi­tus