Kuu­sa­lu ter­vi­se­ra­da­de­le vär­vi­li­ne mär­gis­tus

2006

Kuu­sa­lu ale­vi­ku ter­vi­se­ra­da­de mär­gis­tu­seks on pai­gal­da­tud pos­tid pu­nas­te, ro­he­lis­te ja kol­las­te lin­ti­de­ga, et lii­ku­jad os­kak­sid suun­du­da va­li­tud pik­ku­se­ga ra­ja­le. In­fo­tahv­li­l ra­da­de skee­mil on ka­su­ta­tud sa­mu vär­ve. Pos­tid on sea­tud met­sa­tee­de ris­tu­mis­koh­ta­des­se, pai­gal­da­sid val­la ma­jan­duss­pet­sia­list koos töö­mees­te­ga. Pos­tid an­dis Il­vard Ee­rik­soo. Ter­vi­se­ra­da­de in­fo­sten­di ku­jun­da­mi­se­ga on va­ba­taht­li­ku töö­na te­ge­le­nud Ka­di Raud­la, Kül­li Ra­hu, Ker­li Pa­lu ja Pil­le Plakk. Edas­pi­di ta­he­tak­se te­ha vä­li­jõu­saa­lid Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li ning Re­hat­se ter­vi­se­ra­da­de juur­de.