Kuu­sa­lu ja Aru­kü­la on korv­pal­lis maa­kon­na pa­ri­ma­te koo­li­de seas

680

Eel­mi­sel nä­da­lal lõp­pe­sid Har­ju­maa tä­na­vu­sed koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed korv­pal­lis. Güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses, kus läks ar­ves­se 7 pa­re­mat tu­le­must ka­hek­sast, või­tis esi­ko­ha Jü­ri güm­naa­sium 337 punk­ti­ga, tei­seks tu­li Kuu­sa­lu kesk­kool (324) ja kol­man­daks Keh­ra güm­naa­sium (282). Põ­hi­koo­li­dest oli pa­rim Vai­da (246), Aru­kü­la oli tei­ne (225), Raa­si­ku sai 4. ko­ha (179).

6.-7. klas­si pois­test või­tis Ko­se güm­naa­sium, Aru­kü­la põ­hi­kool sai 6., Keh­ra güm­naa­sium 8. ja Kuu­sa­lu kesk­kool 10. ko­ha.

8.-9. klas­si tüd­ru­ku­te pa­rim oli Vai­da põ­hi­kool, Keh­ra kooli tüd­ru­kud said 3. ko­ha. Võist­kon­da kuu­lu­sid Kar­men-Eve­li Kau­ge, Kris­ti­ne Ko­val­jo­va, Hee­te Kuusk­la, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Ede­ra-Eli­zee Krü­ger, Mi­le­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Me­ri­lin Aru­mets, Kat­riin Si­rel, Li­li-Mar­leen Püi ja Ma­ri­bel Sa­lu­mä­gi, nen­de õpe­ta­ja on Pi­ret Ur­met. Aru­kü­la põ­hi­kool sai 4., Kuu­sa­lu kesk­kool 6. ja Raa­si­ku põ­hi­kool 7. ko­ha.

8.-9. klas­si noor­mees­te võist­kon­nad ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi, Kuu­sa­lu kesk­kool sai oma alag­ru­pis 4. ja Aru­kü­la põ­hi­kool 5. ko­ha. Fi­naa­li või­tis Sa­ku güm­naa­siu­mi võist­kond.

10.-12. klas­si nei­du­dest või­tis Pal­dis­ki Ühis­güm­naa­siu­mi nais­kond, 3. ko­ha sai Kuu­sa­lu kesk­kool: Gre­te Koi­vis­toi­nen, Ai­di Ger­de Tuisk, Kris­ti­na Mar­got Trepp, Eg­le Pri­voi, Ma­ri­liis Si­ni­vee, He­le­na Sa­mel­selg ja Mai­ri­ke Aver­son, õpe­ta­ja Ing­rit Keer­ma. Sa­ma va­nu­sek­las­si pois­test oli pa­rim Kei­la Kool, Kuu­sa­lu noor­me­hed said 4. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu maa­mak­su­mää­ra eel­nõu
Järgmine artikkelHar­ju­maa 2018. aas­ta või­me­kas ko­da­ni­kuü­hen­dus te­gut­seb Kuu­sa­lu val­las