Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kurss

1329

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si ka­he abi­val­la­va­ne­ma leid­mi­seks – ot­si­tak­se abi­val­la­va­ne­mat nii sot­siaal- kui ka aren­gu­vald­kon­na­le. Aval­du­si sai esi­ta­da ku­ni es­mas­päe­va, 19. veeb­rua­ri­ni. Kok­ku lae­kus 21 aval­dust, neist sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma ko­ha­le 11 ja aren­gu­vald­kon­da juh­ti­ma 10. Val­la­sek­re­tär Mai­re Link üt­les, et val­da­valt on kan­di­daa­did väl­jast­poolt Kuu­sa­lu val­da. Vas­ta­valt kon­kur­si kor­ra­le moo­dus­tab abi­val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks ko­mis­jo­ni Kuu­sa­lu val­la­va­nem. Uued abi­val­la­va­ne­mad peak­sid töö­le asu­ma es­mas­päe­vast, 2. ap­ril­list. Kuu­sa­lu val­la se­ni­ne sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Aa­re Ets on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, ta asub 26. veeb­rua­rist töö­le Raa­si­ku val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­hi­na.

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­list on LY­DIA KRUUS­MANN
Järgmine artikkelAla­ve­re pu­bi ase­mel on noor­te et­te­võt­lik­kust aren­dav koht