KUNNAR VAHTRASE asemel Kuusalu volikogus KRISTEL PAUNEL

843

IRLi nimekirjas Kuusalu vallavolikogusse valitud Kunnar Vahtras on peatanud oma volitused volikogu liikmena kolmeks kuuks. Valla valimiskomisjon kinnitas volikogu asendusliikmeks IRLi nimekirjast Kristel Pauneli. Tema volitused jõustusid 3. veebruarist.