Valkla külavanem jäi valimata

1070

16. veebruaril oli Valklas külakoosolek uue külavanema valimiseks, kuna senine külavanem Aare Peensalu esitas avalduse enda ametist vabastamiseks. Koosolekule kogunenutest 34 olid rahvastikuregistri järgi Valkla elanikud, nõutud kvoorumit polnud koos. Kui osalenuks vähemalt 50 külaelanikku, oleks koos-olek olnud otsustusvõimeline. Otsustati, et korduskoosolek uue külavanema ja külakogu valimiseks toimub kahe nädala pärast, 2. märtsil.