Kui­das mus­tal ree­del tar­galt šo­pa­ta

495
BREN­DA PAR­BUS, Swed­ban­ki noor­te seg­men­di juht.

BREN­DA PAR­BUS, Swed­ban­ki noor­te seg­men­di juht 

Maail­ma kõi­ge po­pu­laar­sem os­tu­päev Must Ree­de lan­geb sel aas­tal 26. no­vemb­ri­le. Te­gu on USAst al­gu­se saa­nud os­tu­pü­ha­ga, mil nii kaup­lu­sed kui ka vee­bi­poed on tul­vil us­ku­ma­tuid pak­ku­mi­si.

En­ne os­tu soo­ri­ta­mist, eri­ti kui tel­lid ne­ti­kaup­lu­sest esi­mest kor­da, ole val­vas, vaa­ta et­te ja veen­du sel­le õig­su­ses. Sot­siaal­mee­dia ka­na­li­tes, näi­teks Ins­tag­ra­mis või Fa­ce­boo­kis keri­des il­mub suu­re­pä­ras­te pak­ku­mis­te­ga spon­so­ree­ri­tud pos­ti­tu­si või rek­laa­me, mil­lest ei ole või­ma­lik möö­da vaa­da­ta. See võib ol­la aga üks koht, kus ebaau­sad kaup­me­hed te­gut­se­vad.

1. En­ne os­tu­kor­vi kin­ni­ta­mist tu­leb sel­geks te­ha, kas te­gu on tur­va­li­se os­tu­kesk­kon­na­ga. Tur­va­li­seks saab pi­da­da vee­bi­poo­de, mis ka­su­ta­vad klien­di to­pelt tu­vas­ta­mi­se la­hen­du­si na­gu Ve­ri­fied by VI­SA ja Mas­ter­Card Se­cu­re­Co­de või kan­na­vad „Tur­va­li­se os­tu­ko­ha” mär­ki. In­ter­ne­ti­poe usal­dus­väär­sust saab ka kont­rol­li­da E-Kaubanduse Liidu kodulehelt. Lisaks eelista veebipoode, kelle veebiaadressi alguses sisaldub s-täht (https).

2. Kontrolli enne ostu sooritamist kaupmehe tausta. Ära sisesta oma pangakaardi andmeid tundmatule lehele, kontrolli internetis kaupmehe tausta.

3. Enne ostu tee selgeks, kas veebipood kuulub era- või juriidilisele isikule. Vaata, kelle pangakontole tuleb toote või teenuse eest raha kanda (eraisiku või firma) ja kontrolli, kas ettevõte on registreeritud äriregistris. Kui müüja on eraisik, ei kehti tootele või teenusele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused (pretensiooni esitamise õigus, 14päevane taganemisõigus). Eraisikult ostes ei saa probleemide korral tarbijakaitseameti poole pöörduda.

4. Iga veebipoe kodulehel peavad olema märgitud kaupmehe kontaktandmed (ettevõtte nimi, registrikood, e-maili aadress, kontakttelefon), kuhu saab lisainfo saamiseks ja pretensioonide esitamiseks pöörduda.

5. Tutvu kauba tellimistingimustega. Pööra eriti tähelepanu sellele, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ja millised võivad olla lisakulud (posti- või teenustasud). Veebipoe kodulehel peab olema selgesõnaliselt välja toodud ostuprotsessi kirjeldus: millised on ostja ja müüja kohustused ja vastutus, müügi- ja maksetingimused, tarneaeg, kohaletoimetamise võimalused. Kindlasti peavad olema kirjas ka toote tagastamise tingimused.

6. Veebipoes ostude eest on võimalik tasuda kas pangalingi kaudu, arve alusel, pangakaardiga. Ebaausa kaupleja otsa komistades on kaardiga tasudes suurem võimalus ette makstud summa panga abiga tagasi saada, sest tehingu detailidele on ligipääs kergem. Sellisel juhul tuleb tasutud summa tagasi saamiseks pöörduda pangakaardi väljastanud panga poole. Riskide minimeerimiseks tasub ka päevased kaardimaksete limiidid hoida sellises suuruses, et igapäevaostud saaks sooritatud, kuid kaardi võimaliku väärkasutuse korral oleks kahju väiksem.

7. Kaardiandmeid sisestades on mõistlik kasutada usaldusväärset tahvelarvutit või telefoni ja vältida ühiskasutuses olevaid seadmeid. Kindlasti ei tohiks kaardinumbrit edastada võõrast arvutist, kus võib peituda informatsiooni salvestavaid programme. Ent ka oma kodus olevate nutiseadmete turvalisuse eest tuleb regulaarselt hoolt kanda, et pahalased sealt kaudu andmetele ligi ei pääseks.

Kui kaardiväljavõttelt hakkavad silma tundmatud tehingud või on oht, et sellised tehingud võivad peagi aset leida, tuleks kaardi sulgemiseks kiiremas korras ühendust võtta pangaga.

Eelmine artikkelHC Keh­ra tüd­ru­kud said Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da ko­ha
Järgmine artikkelAnija vallavanemana jätkab RIIVO NOOR