Kuidas elad, Raasiku valla ettevõtlus?

1204

aare
AARE ETS, Raasiku vallavanem

Raasiku vallas on 2 alevikku ja 13 küla, elanikkonnast proportsionaalselt kolm viiendikku on (aed)linna elanikud. Suurim tööandja on vald rohkem kui 200 töökohaga, ettevõtetest Mistra-Autex ligi 165; järgmised on ligi 60 töötajaga Makron ja Metalliset Kalesil.

Juriidilisi isikuid on registreeritud Raasiku vallas 505, sealhulgas on nii äriühingud, MTÜd, FIEd – 9 eraisiku kohta üks juriidiline isik. Tööealise elanikkonna ja ettevõtete suhe on 5-6 /1, mis peaks iseloomustama üsnagi eesrindlikku osalemist ettevõtluses.

Seadused panevad küll omavalitsustele hulgaliselt kohustusi, aga ettevõtluse arendamist nende seas ei ole. Ehk, et see on vabatahtlik ülesanne – kes tahab ja oskab, see teeb.

Raasiku valla ettevõtluspäeval, 7. märtsil jagasin oma mõtteid ja kogemusi ettevõtluse arendamise võimalustest, mis on kasutusel ja ka nendest, mis veel idee- tasandil. Paar aastat toimivad ettevõtjate meili-listid, korraldame regulaarseid kokkusaamisi ümarlaua-formaadis, ettevõtjad on olnud kaasatud valla kõikide arengukavade koostamisse.

Ettevõtluse arendamise võiks jaotada kaheks: esiteks vallamaade arendus ja teiseks teenuste arendamine, nagu pangaautomaadid, isikuteenused, tankla.

Teise pangaautomaadi me saime ja tanklagi saab loodetavasti aasta pärast olema. Huvi on tekitanud vallapoolsed plaanid maade arendamisel: Raasiku valla maafond kokku on 285 kinnistut ja 325 hektarit sealhulgas teed ja haljasalad.

Valla maad Raasikul Mistrast raudteeni ja Arukülas Tallinna maantee äär (Kalesi küla poolne) on üsna perspektiivikad. Kõlanud on ka mõtteid noorte kodu projekti võimalikkusest.

Ideid jagub, aga selleks, et nende mõttekust analüüsida ja temaatikale võimalikult mitmekülgselt läheneda, olen koostanud vallavolikogule algatamiseks „Raasiku valla ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise kava koostamise algatamine“ eelnõu.

Eesmärk on parandada koostööd vallas tegutsevate ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja koolide vahel ning suurendada kooliõpilaste – üldse elanikkonna – teadmisi kohalikust majanduselust ning võimalikest töökohtadest ja karjäärivõimalustest. Kava annab ülevaate ettevõtluskeskkonna hetkeolukorrast, tööhõivest sektorite lõikes ning kokkulepitavatest meetmetest tulevikuks. Olulisel kohal on tööhõivega seonduv: pikaajalise töötuse määra vähendamine, noorte töötuse määra vähendamine, tööjõus osalemise määra suurendamine.

Kava peaks kummutama levitatava väärarvamuse, nagu seisneb kohaliku omavalitsuse roll ettevõtluse edendamisel üksnes maade planeerimises ja müügis.

Tegelikult on terve rida selliseid tegevusi ja võimalusi, milliste planeeritud rakendamisel saab omavalitsus kohaliku ettevõtlus-keskkonna arendamisel kaasa aidata, näiteks isikuteenused (kaubandus, pangaautomaat, juuksur jms).

Volikogu otsustab algatamise üle 13. märtsil toimuval istungil. Ehk saame vastused ka küsimustele, kas ja millistel tingimustel võiks kunagi Raasiku vallas olla kaugtöökeskus /kaugtöökohad, ettevõtlusinkubaator, toetused alustavale ettevõtjale. Kindlasti tahab Raasiku vald osaleda ka EASi Invest in Raasiku programmis.

Eelmine artikkelVargus Raasiku kortermaja keldris
Järgmine artikkelIda-Harju omavalitsusjuhid peavad Eesti Päevalehe pakutud reformivarianti mõttetuks