Kui palju on vallad maksnud kohalikke sotsiaaltoetusi

1349

Kõige enam on tasutud riiklikku toimetulekutoetust Anija vallas – 81 195 eurot kokku 77 perele.

Toimetus uuris Ida-Harju omavalitsustelt, kui palju maksti möödunud aastal kohalikke sotsiaaltoetusi ning riiklikku toimetulekutoetust.

Kohalike sotsiaaltoetuste puhul palusime kogusummasid ja täpsemaid jaotusi inimeste sissetulekutest sõltuvate toetuseliikide kaupa. Põhjalikuma tähelepanu alt jätsime välja toetused, mida saavad kõik elanikud olenemata nende sissetulekutest ja majanduslikust olukorrast, nagu näiteks sünnitoetus, ranitsatoetus, juubelitoetus ning muud sellist.

Toimetulekutoetuste summad kasvavad
Riikliku toimetulekutoetuse maksmisel on ühesugused kindlad reeglid ning seda, kas ja kui palju tasutakse, arvutab välja arvutiprogramm. Riikliku toimetuleku määr on 76,70 eurot sissetulekut kuus üksiku inimese või pere esimese liikme kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 61,36 eurot. See on summa, mis peab jääma perele alles pärast eluasemekulude tasumist. Seega maksab riik ülejäänud kommunaal-ja rendikulud ise, kuigi alati mitte kõike, linnad-vallad on kinnitanud keskmiste eluasemekulude määrad. Üksikvanem saab laste eest täiendavalt koos toimetulekutoetusega 15 eurot kuus.

Anija vallas maksti eelmisel aastal riiklikku toimetulekutoetust 81 195 eurot kokku 77 perele, Kuusalu vallas 67 774 eurot 67 perele, Raasiku vallas 13 877 eurot kokku 24 perele, Loksa linnas üle 150 000 euro rohkem kui 140 perele.

Nende summade osas on suur hüpe toimunud viimastel aastatel. Näiteks said Anija vallas 2010. aastal pered kokku toimetulekutoetust 81 523 eurot, ent 2009. aastal 27 190 eurot. Kuusalu vallas olid need arvud vastavalt 42 786 ja 21 929 eurot. Raasiku vallas aga 9899 ning veel aasta varem 3700 eurot. Loksa linnas 101 325 ja 35 820 eurot.  

Kuna kohalikud sotsiaaltoetused on volikogu määrata, on need omavalitsustes erinevad, nagu on isesugune ka nende väljamaksmise kord ja summade suurus.   

Anija vald jagas 2011. aastal kohalikke sotsiaaltoetusi kokku 67 211 eurot, Kuusalu vald 64 387 eurot ning Raasiku vald 81 409 eurot. Loksa linnavalitsus Sõnumitoojale andmeid ei andnud.

Anija valla kohalik toimetulekupiir 145 eurot
Lasteaialaste ja õpilaste toitlustustoetust jaotas Anija vald kokku 5422, erakorralist toetust 4478, igapäevase toimetuleku soodustamise toetust 6269, küttetoetust 1562, transporditoetust 213 eurot.   
 
Sotsiaaltööspetsialist Marianne Leis ütleb, et vallas on viimastel aastatel kehtestatud kohalike toetuste jagamiseks oma toimetulekupiir, sel aastal 145 eurot pereliikme kohta kuus – koos pidevalt laekuvate muude toetustega.

Hooldajatoetust makstakse puuetega laste ning ka täiskasvanute puhul. Hooldajatoetus tuleb riigilt 10 lapse eest. Täiskasvanute hooldamise eest makstakse Anija vallas juhul, kui tegu on sügava puudega – 31,95 eurot kuus 35 inimesele. Mullu kulus täiskasvanute hooldajatoetuseks kokku 26 785 eurot.

Marianne Leis tõdeb, et viimasel ajal on tulnud päris paljudele inimestele sotsiaaltoetusi ära öelda, sest neile ettenähtud mahud on ületatud.  
 
Kuusalu vallas kohalik toimetulekupiir 190 eurot
Kuusalu valla kohalik toimetulekupiir on praegu 190 eurot pereliikme kohta kuus. Kui sissetulek on kohalikust toimetulekupiirist väiksem, on õigus taotleda oma valla toetusi, mida makstakse olenevalt taotleja majanduslikust olukorrast.

Sotsiaalvaldkonna referent Ene Rebane lisab, et kohaliku toimetulekupiiri ei arvestata erinevaid toetusi, ka lastetoetust. Riiklik toimetulekupiir võtab arvesse kõiki sissetulekuid.

Väikese sissetulekuga inimestel on võimalik taotleda kriisitoetust, ühekordset toetust, toidu- ja osalustasu toetust lastele ning vältimatu abi toetust.
Tervisetoetuse eripära on, et juhul kui inimesele on määratud raske või sügav puue, siis ei pea ta sissetulekut tõendama toetuse saamiseks retseptiravimite ostul – piir on 58 eurot kvartalis. Tervisetoetust maksti eelmisel aastal kokku 15 115 eurot. Lasteaialap­sed ja ametikooli õpilased said toidutoetust mullu 10 665 eurot, lasteaia kohatasu toetati 14 835, õppetasu 3338 ning muusikakooli õppetasu 2245 euroga. Ühekordset toetust maksti 11 150 eurot, seda küsitakse enamasti küttepuude ostuks ja lastele kooliasjade muretsemiseks.

Lisaks riigilt eraldatavale puuetega laste hooldajatoetusele maksab ka Kuusalu vald puuetega täiskasvanute hooldajatoetust, mida riik enam ei eralda – 15,34 või 25,56 eurot kuus olenevalt puude raskusest. 2011. aastal kulus selleks 14 700 eurot 65 inimesele, kusjuures lisaks tasuti 16 hooldaja eest sotsiaalmaks, et nad saaksid ravikindlustust – kokku veel 13 300 eurot.

Raasiku vallas toetatakse prillide ostu lastele
Raasiku valla omapära on, et laste prillide ja muude abivahendite ostu kompenseeritakse olenemata pere sissetulekust, kui vanem teeb avalduse. Mullu maksti 13 052 eurot lastega seotud toetusteks.

Küttekompensatsiooni jagati 9549 eurot, ühekordseks toetuseks raskes majanduslikus olukorras olevatele peredele kulus 23 713 eurot.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaal­osakonna juhataja asetäitja Liivi Puumets räägib, et kohalikku toimetulekupiiri pole. Toetusi määrav sotsiaalkomisjon on laiapõhjaline, seal on inimesi peaaegu igast külast, taotlejaid teatakse ja otsused langetatakse, arvestades igaühe olukorda eraldi. Kui on kahtlusi, küsitakse lisadokumente. Ta märgib, on olnud ka äraütlemisi, kui leitakse, et esitatud info pole tõene. Suvel kulub toetustele vähem raha ja siis püütakse kompenseerida ka kulutusi lastelaagritele.

Hooldajatoetust makstakse Raasiku vallas samuti ka täiskasvanute hooldamise eest. Aastal 2011 said hooldajatoetust keskmiselt 40 inimest kokku 11 608 eurot.


Sotsiaaltoetuste maksmine jaanuaris 2012

Anija vallas said toetust 119 inimest, neist toimetulekutoetust 38, hooldajatoetust 45, ühekordset toetust 33.

Kuusalu vallas maksti toetust 101 inimesele: toimetulekutoetust 63, hooldajatoetust 66, ühekordseid toetusi 7. 

Raasiku vallas oli toetusesaajaid 117, toimetulekutoetust said 21, hooldajatoetust 41, ühekordseid toetusi 55.

Eelmine artikkelSisse murdmine Loksal
Järgmine artikkelMAI ERBELE anti üle Raasiku valla aukodaniku tunnistus