KRIS­TI VE­TE­MAA pea­tas vo­li­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus

1220
KRISTI VETEMAA.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du va­li­tud Kris­ti Ve­te­maa esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se pea­ta­da ta vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks. Va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­ga on va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du te­ma ase­mel kol­meks kuuks asen­dus­liik­me­na vo­li­ko­gus Kai­do Tsel­ler, ku­na va­li­mis­tu­le­mus­telt ni­me­kir­jas ees­pool ol­nud He­le­na Aug tea­tas, et ei soo­vi asu­da asen­dus­liik­me ko­ha­le. Kris­ti Ve­te­maa üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tal on ame­ti­ko­hus­­tus­test tin­gi­tu­na järg­mi­sel paa­ril kuul ees kii­red ajad ja mi­tu lä­he­tust, mis­tõt­tu pi­das õi­ge­maks kes­ken­du­da prae­gu töö­le. Kris­ti Ve­te­maa juh­tis vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni, mis nüüd on jää­nud juh­ti­de­ta, ko­mis­jo­ni asee­si­mees In­geld­rin Aug on sa­mu­ti oma vo­li­tu­sed pea­ta­nud vo­li­ko­gu liik­me­na.

Eelmine artikkelKõr­ve­maa rat­ta­ring on ka­vas ava­da 2021. aas­tal
Järgmine artikkelUju­la­­ga spor­di­kes­ku­sed – Kuu­sa­lus on ruu­mi­puu­dus, Lok­sal hak­kab kü­las­ta­jaid juur­de tu­le­ma