Kot­ka park­la ehi­tab OÜ Vers­ton Ehi­tus

1089

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val Kot­ka sõi­da ja par­gi park­la põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­jaks ja ehi­ta­jaks rii­gi­han­kes sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­ta­nud OÜ Vers­ton Ehi­tus. Et­te­võ­te pro­jek­tee­rib ja ehi­tab park­la 139 127,84 eu­ro eest. Pak­ku­mu­si esi­ta­ti kolm, üks fir­ma tun­nis­ta­ti tin­gi­mus­te­le mit­te­vas­ta­vaks. Val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et lä­hia­jal on ka­vas Vers­ton Ehi­tu­se­ga sõl­mi­da le­ping, et fir­ma saaks ha­ka­ta park­lat pro­jek­tee­ri­ma. Park­la peab val­mi­ma järgmnise aasta ok­toob­ri lõpuks. EAS eral­das Kot­ka park­la ra­ja­mi­seks 111 000 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus on 15 prot­sen­ti.

Eelmine artikkelAru­kü­la pe­re­kes­kus ko­gub ea­ka­te­le koo­ke
Järgmine artikkelHeategevusmüügid lasteaedades – seiklusraja, sõimelaste varjualuse, saanisõidu jaoks