Kosu külavanem on KALEV KULPSON

1090

Kuna eelmine külavanem suri, valis Kosu küla rahvas laupäeval, 5. veebruaril uue külavanema. Vallavalitsust esindas vallavanem Urmas Kirtsi. Hääleõiguslikke külaelanikke oli kohal 9 ning kvooruminõue oli täidetud. Esitati kaks kandidaati: Tarmo Tiis sai kaks ja Kalev Kulpson seitse poolthäält. Kuusalu vallavalitsus kinnitas Kalev Kulpsoni Kosu külavanemaks 10. veebruari istungil. Kalev Kulpson töötab Kuusalu valla majandusteenistuse juhina.