Kommentaar intervjuule „AARE ETS: „Kalesi küla Lennu kinnistuga läks valesti.“

1252

Soovin 26. märtsil ilmunud intervjuud veidi kommenteerida. Seda küll Raasiku vallavolikogu koalitsiooni liikmena, kuid järgneva kirjutisega esindan vaid oma isiklikke seisukohti ja arusaami sündmustest.

Aare Ets on oma vastuses öelnud, et üks seltskond Raasiku volikogu koalitsioonis tõmbas teisele mütsi silmini. Ilus rahvakeelne väljend, mis sisuliselt tähendaks, et üks partner on teist petnud ja sellest lähtuvalt peaks kaduma partneritevaheline usaldus. Ennetavalt ütlen, et kindlasti ei ole midagi sellist juhtunud.

Lugupeetud volikogukaaslane Olev Sinijärv ütles aasta lõpus pärast uue vallavalitsuse tööle asumist, et nüüd peavad kaduma opositsioon ja koalitsioon ning kogu volikogu järgmised neli aastat töötama üheskoos, seades kõrgeimaks prioriteediks valla ja selle elanike enamuse huvid. Mul on hea meel, et selliselt on töö volikogus ka käivitunud.

Lennu kinnistust, selle õiguspärasusest ja mütsist silmadel. Aare Etsi juhitud vallavalitsus väljastas oma tegutsemise vältel minule teadaolevalt vähemalt kahe tootmise tagamõttega planeeritavale hoonele ehitusload kinnistutele, mis on sihtotstarbelt maatulundusmaad. Seadusandlus sellist tegevust ei toeta. Üks neist on seni rohkem kuulsust kogunud Lennu kinnistu Kalesi külas, teine kinnistu asub Järsi külas. Kalesi külas ehitatav hoone on oma pindalalt ja planeeritavalt tootmismahult suurem ning leidis ka tugeva vastuseisu lähiala elanikelt. Järsi külas ehitatud hoone osas ei ole kohalikud elanikud seni pahameelt avaldanud, mis loomulikult ei õigusta, et vallavalitsus läks seadusest mööda.

Sisuliselt olid mõlemad Aare Etsi juhitud vallavalitsuse väljastatud ehitusload õigustühised. Lennu kinnistu osas on kinnitanud seda ka Harju maavanem. Kahjuks on nende lubade alusel ehitatud hooned juba katuse all ja puudub põhjus arvata, et kinnistute omanikud ei ole käitunud heauskselt. Seega, kui vallal ei oleks võimalik väljastada kehtivaid ehituslube antud kinnistute juba ehitatud hoonetele, oleks võimalik ja üsna tõenäoline järg kohtuprotsessid, milles mõlemal arendajal oleks õigus nõuda seni tehtud kulutuste korvamist vallavalitsuselt.

See tähendaks, et Aare Etsi juhitud vallavalitsuses alusetult väljastatud ehituslubade tõttu oleks võimalik Raasiku valla eelarvest nõuda kokku otseste kahjudena kahe kinnistu peale hinnanguliselt 250 000 eurot,  lisaks kohtukulud. Raasiku valla jaoks on see suur raha ning seda tuulde loopida ainult tühja ja formaalse õiguse nimel oleks vastutustundetu. Nende kinnistutega seoses sai vastutustundlik vallavalitsus volikogu toel teha vaid ühe otsuse – jagada need kinnistud, moodustada hoonete teenindamiseks minimaalse pinnaga eraldi kinnistud ja muuta minimaalses mahus maa sihtotstarve. Täpselt nii Raasiku volikogu käitus ja nüüd on käivitunud protsess, mis viib seaduslike ehituslubade väljastamiseni.

Mis puudutab ülejäänud osa – vallaametnike vastutust, eelnõude ettevalmistust, vallavalitsuse töökorraldust ja „poliitilist vastutust“, siis siin tuleb Aare Etsile meenutada, et vallavalitsuses toimivate protsesside eest vastutab vallavanem. Kuidagi võõristav on lugeda, kuidas aastaid avalikus sektoris erinevates juhtivates ametites töötanud inimene väidab, et ta ei tea tegelikult, milline peaks olema töökorraldus kohalikus omavalitsuses.

Samas ei saa jätta tähelepanuta asjaolu, et midagi sisulist ei võtnud Aare Ets vallavanemana ette ka pärast probleemsete ehituslubade ilmsikstulekut. Tema juhitud vallavalitsus ei pidanud isegi oluliseks juhtunust volikogu teavitada.  Samuti ei ole asjakohane antud teemaga seoses rääkida Aare Etsiga seoses poliitilise vastutuse võtmisest – seda pole ta võtnud. Seevastu verbaalseid soolaseid vitsu on ta Kalesi külaelanikelt saanud pikalt ja põhjalikult, seda peab tunnistama.

Kahjuks oli eelmise aasta lõpuni olukord, kus valla juhtorganisse ehk vallavalitsusse kuulusid valla osakondade juhid ja vallavanem. Formaalselt on sellisel juhul tegu kollegiaalse organiga, kuid praktiliselt on see vallavanema ainuvõim, kuna ta on vallavalitsuse teiste liikmete otsene ülemus.

Kahtlemata on ehituslubadega juhtunu väga kahetsusväärne. Pärast vigade tegemist on palju vett merre voolanud ja vallas ka võim vahetunud. Isiklikult olen seda meelt, et juhtunut tagasi pöörata ei saa, seega kõik osapooled peavad edasi elama ja kohanema. Siinkohal on kohane meelde tuletada idanaabri vanasõna – üks läbipekstu on väärt kahte mittepekstut.

Olen kindel, et kõik asjaosalised on vigadest õppinud ja ka meie valla töötajad on kogemuse võrra rikkamad. Seega loodame, et see haav Raasiku valla südametunnistusel saab nüüd armistuda ning Lennu kinnistu kaob inimeste meeltelt, koosolekuruumidest ja lehe veergudelt tagasi Aruküla puhastusseadme biotiikide taha.

Eelmine artikkel65 aastat märtsi suurküüditamisest
Järgmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?