Kol­ga koo­li noo­red si­seo­rien­tee­ru­mi­se sar­jas „Si­se­suund”

561
Kolga kool.

TAG­NI JÕE­LEHT

Kol­ga koo­li orien­tee­ru­mis­rin­gi noo­red osa­le­sid si­se­orien­tee­ru­mi­se sar­jas „Si­se­suund” 2019/2020. 14. no­vemb­rist 2019 ku­ni 6. märt­si­ni 2020 toi­mus kuus etap­pi põ­ne­va­tes koh­ta­des na­gu Ees­ti kuns­tia­ka­dee­mia, Te­le­ma­ja, Kul­tuu­ri­ka­tel, Si­se­kait­sea­ka­dee­mia ja Gus­tav Adol­fi güm­naa­siu­mi hoo­ned ning Las­na­mäe Ve­ne güm­naa­sium.

Võist­lus­test võt­sid osa Kol­ga koo­li õpi­la­sed Georg Viil­ma, Kä­di Ül­le, Em­ma Viil­ma, Lii­sa Mart­ha Vee­tõus­me, So­fia Ru­ti­ku ning Emi­ly Lau­rend, kes saa­vu­tas sar­ja koon­dar­ves­tu­ses N14 va­nu­sek­las­sis 3. ko­ha. Esi­me­se ko­ha sai Lii­se Lil­le­laid klu­bist Tam­med ja tei­se ko­ha Lii­sa Lau­ra Vi­ru klu­bist TON.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­vaid­lu­sed
Järgmine artikkelIda-Har­ju in­vaü­hing korraldab Kuu­sa­lus ter­vi­se­loen­guid