Kol­ga õpi­la­sed Mi­ni­tur­nii­ris

557

PARANDATUD: Kolga kooli õpetaja Laura Pürjema, mitte Laura Põldver (nagu oli ekslikult 7. veebruari Sõnumitooja paberväljaandes).

Käe­so­le­val hooa­jal võist­le­vad Vi­ker­raa­dio Mi­ni­tur­nii­ri saa­tes taas ka Kol­ga koo­li õpi­la­sed – nad on koos saa­te­ju­hi Ivo Lin­na­ga eet­ris ko­gu veeb­rua­ri jook­sul lau­päe­vi­ti al­gu­se­ga kell 9.45, kor­dus­saa­de on kell 18.30. Kol­ga koo­li võist­kon­nas män­gi­vad Mia Si­ri­la, San­ne Säär, Alek­san­der See­der, Pee­ter Paul Plakk ja Hend­rik Al­lik. Saa­ted sal­ves­ta­ti kor­ra­ga 31. jaa­nua­ril, noor­te­ga oli kaa­sas õpe­ta­ja Ter­je Va­rul. Sel hooa­jal osa­le­vad Mi­ni­tur­nii­ris 9 koo­li võist­kon­nad, Har­ju­maalt veel Peet­ri las­teaed-põ­hi­koo­li noo­red, kes män­gi­vad märt­si­kuu saa­de­tes. Ter­je Va­rul kom­men­tee­ris, et Kol­ga noo­red on Mi­ni­tur­nii­ris viien­dat hooae­ga: „Teist aas­tat on meil koo­lis iga­kui­ne mä­lu­män­gu­tur­niir, kus võist­le­vad lap­sed 1.-9. klas­si­ni. Koo­li­tur­niir ai­tab mä­lu­män­gu tead­vus­ta­da ja on ka kas­vu­la­va. Se­da kor­ral­da­me koos õpe­ta­ja­te Lau­ra Pürjema, Kris­ti Ru­se ja Kai­di Al­me­ti­ga.“

Eelmine artikkelEks­pert an­nab hin­nan­gu Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­või­ma­lus­te­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la maa­maks ei muu­tu