Kõik 20. oktoobril volikogusid valima!

582

Valijatel tuleb teha otsus vallavolikogu liikmete kohta, kuid elukorraldust määravad otsused on riigi teha. Samas on nendes valdkondades tehtavate otsuste mõju ettenägematu. Praegu võib riigi plaanitavatest, vaid ühe valdkonna kohta käivatest otsustest karta laiema mõju liiga vähest arvestamist. Peljata tuleb pika-ajalist mõju, mis on põhjustatud liigsest tsentraliseerimisest halduses ja hariduses. Sel­leks võib olla kõrgelt haritud inimeste töökohtade kadu (haridusreform vähendab õpetajate töökohti) või noorte liikumine kodust kaugemale, sest kool on seal.

Pikemat aega on omavalitsused olnud arutelude keerises, mille ajendiks on suutlikkus või saamatus. Pidevalt torgitakse omavalitsusi nende väidetava suutmatuse pärast, kuid suutlikkus kui niisugune pole määratletud.

Pole kunagi olnud, et muutusi ei tehtaks. Valdade piire ja  üles­andeid on muudetud, koole kaotatud ja loodud. Piisab, kui tuletame meelde 90. aastate algust ja omavalitsuste väheseid, kuid pidevalt toimunud ühinemisi.

Küsimus on muutuste eesmärgis ja nende saavutamise viisides ehk vastuste andmine küsimustele „mida?“ ja „kuidas?“. Jah, omavalitsused on raskustes, koorem on antud liiga suur ja kohati mittevajalik.

Nendele küsimustele peavad leidma vastused tulevased volikogud. Otsustele tuleb leida liitlased teistes valdades ning riigiasutustes. Uutel volikogudel seisab ees suur töö oma seisukoh­tade kujundamisel, levitamisel ja nende eest seismisel.

Vajadus selleks on selge, sest senised väljaütlemised kõige kõrgemal tasemel lähtuvad väga olulistest seisukohtadest, kuid on tihti kinni ütleja ametipositsioonis – näiteks partei käsus, ainult raha tähtsustamises või gümnaasiumite likvideerimise idees.

Samuti on tunda, et otsustajad elavad suures linnas ning ei adu füüsilisi ja mentaalseid vahemaid maal (ja ka metsas), nende läbimiseks vajalikke ressursse ning sellest tulenevaid tagajärgi.

Mis peab olema võimule pürgijate motivatsioon asuda sel otsustaval ajal valla elu korraldama? Iga volikogu liige, vallavanem ja kodanikud peavad ära tundma, et otsused on vallarahvale kasulikud. Kõiki tegevusi algatades ja teostades peab valitseja leidma endas tarkust viia oma soovid ellu nii, et kõik need omaks tunnistaks.

Kutsun kõiki 20. oktoobril valdade volikogusid valima ja andma oma hääl nende kasuks, kes suudavad leida võimalused ja ühised lahendused valla, maakonna ja riigi tasandil. Oma küla eest seismine on vältimatu, kuid sellest ei piisa. Tarkust kõigile valikutes.

Eelmine artikkelKehras rünnati naist
Järgmine artikkelEndisest Uuri koolimajast saab tulevikus loomakliinik