Kohus tühistas Loksa Posti 4/6 detailplaneeringu kehtestamise

791

Tallinna halduskohus otsustas 3. juulil rahuldada Oleg Gogini kaebuse Loksa linnavolikogu 23. oktoobri 2008 otsuse „Posti 4/6 kinnistu detail­planeeringu kehtestamine” tühistamiseks. Kinnistule on juba ehitatud Eesti Jehoova Tunnistajate koguduse hoone. Kohus põhjendab, et oluliselt on rikutud detailplaneeringu menetlemiskorda. Planeeringule tegi järelevalvet Harju maasekretär Leevi Laever, keda volitas selleks maavanem Värner Lootsmann. Kohtuotsusele on lisatud regionaalministri seisukoht, et seadus ei anna maavanemale õigust selliseks volitamiseks. Kuna maavanema abikaasa on Loksa linnapea Helle Lootsmann, oleks maavanem pidanud võimaliku huvide konflikti tõttu teavitama sellest regionaalministrit, kelle pädevuses on määrata maavanemale asendaja. Sarnaseid juhtumeid on olnud, minister on Loksa linnaga seotud haldusaktide üle volitanud järelevalvet tegema Lääne-Viru maavanema. Maavanem saab endale ise asendajat määrata juhul, kui ta on teenistuslähetuses või puhkusel. Minister oli seisukohal, et Loksa Nooruse 4/6 detailplaneeringu üle ei ole seadusele vastavat järelevalvet teostatud. „Kui maavanem on võimalikus huvide konfliktis, siis ei ole tema alluva määramisel ülesande täitjaks tagatud järelevalve sõltumatus,” on kirjas ministri seisukohas.

Eelmine artikkelVargus Alavere külas
Järgmine artikkelKehras ootas pangabussi mitukümmend inimest