Ko­mis­jon Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks

643

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus moo­dus­tas viie­liik­me­li­se aju­ti­se ko­mis­jo­ni, kes hak­kab väl­ja töö­ta­ma val­la ha­ri­du­se uut aren­gu­ka­va. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, liik­med abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man, Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor, Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ind­rek Link ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik Tõ­nu Pii­bur, kes töö­tab Tal­lin­na Pel­gu­lin­na güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri­na. Anu Kirs­man sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, ka­vas on ha­ka­ta ko­mis­jo­ni­ga in­ten­siiv­selt töö­le, et käes­oleva õp­peaas­ta lõ­puks olek­sid ku­jun­da­tud sei­su­ko­had, kui­das val­la ha­ri­dus­vald­kon­da aren­da­da. Koos­tööd te­hak­se vo­li­ko­gu ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ning val­la­va­lit­su­se­ga. Kuusalu valla hariduse aren­gu­ka­va pro­jek­ti aru­te­lu­des­se kaa­sa­tak­se laiem ava­lik­kus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ma­jas muu­tu­sid amet­ni­ke töö­ruu­mid
Järgmine artikkelEes­ti Met­sa Abiks teeb et­te­pa­ne­ku pii­ra­ta la­ge­raieid La­he­maal