Kiiret internetti ootavad paljud külad

17

Kümme aastat tagasi alustati Eestis EstWin projekti raames Eesti Lairiba Sihtasutuse (ELASA) eestvedamisel lairibaühenduste magistraalkaablite võrgustiku väljaehitamist Euroopa Liidu toetusraha abil. Eratarbijateni ühendusi ei viidud, liitumisvõimaluse said omavalitsustele kuuluvad asutused. Projekti toel valmisid Ruu-Kiiu, Juminda ja Pärispea poolsaare, Kuusalu-Kolga-Valgejõe, Maardu-Kostivere-Raasiku-Kehra, Raasiku-Soodla-Aegviidu, Paunküla-Voose-Vetla-Alavere baaskaablid. Tookord kommenteeriti, et operaatoritel on võimalik ühendused lõplikult välja ehitada ja hakata klientidele kiire internetiühenduse teenust pakkuma. Mõnedes kohtades on ühendusi tehtud, enamik külasid olnud seni kiire internetita.

Järgneva viia aasta jooksul panustab riik ühendusvõrgu tarbijateni ehitamisse 69,9 miljonit eurot. Kuhu ehitada, küsitakse omavalitsustelt. Kuusalu vald palus abi külavanematelt. Külades tehti täiendavaid küsitlusi, et selgitada välja soovijad, andmed saadeti vallamajja. Ootused on kõrged, tahtjaid palju ning valikute tegemine keeruline. Anija vallavanem kinnitas, nimekirja pannakse kõik külad.

Eelmine artikkelValla beebipidu oli Kehra linnaväljakul
Järgmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­par­gis põ­le­sid ad­ven­diõh­tul 1000 küü­nalt