Keh­ra Põh­ja tä­na­va maa an­ti val­la­le

508

Maa-amet ot­sus­tas an­da Ani­ja val­la mu­nit­si­paal­o­man­dis­se Keh­ras asu­vad Põh­ja tä­nav 1 ja Põh­ja tä­nav 1b maaük­su­sed. Esi­me­se suu­rus on 5474, tei­se 15 267 ruut­meet­rit, üks on ela­mu-, tei­ne üld­ka­su­ta­tav maa. Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­les neid val­la­le ela­mua­ren­du­seks. No­vemb­ris 2017 keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi on ka­vas Põh­ja tä­nav 1 maaük­su­se­le ehi­ta­da viis kor­ter­ma­ja ja ne­li ri­dae­la­mut, Põh­ja tä­nav 1b jääb par­gi- ja vir­ges­tu­sa­laks.