Keh­ra ela­mu­piir­kon­na aren­duspak­ku­mi­ne

982

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le enam­pak­ku­mi­se­le Keh­ras asu­va Lil­le ela­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks esi­tas ain­sa­na pak­ku­mi­se OÜ Tai­mar Tee­nu­sed. Eel­lä­bi­rää­ki­mis­te esi­me­ne koo­so­lek oli möö­du­nud nä­da­lal. Val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug üt­les, et Tai­mar Tee­nu­sed on te­gut­se­nud ka Kuu­sa­lu val­las, te­gu on ehi­tus­fir­ma­ga, kes on en­da ehi­ta­tud ma­ju ka ise müü­nud. Lil­le piir­kon­na aren­da­mi­seks peab et­te­võ­te sel nä­da­lal esi­ta­ma lõp­li­ku pak­ku­mi­se. Keh­ra ela­mu­piir­kon­na ko­gu­pin­da­la on 66 457 ruut­meet­rit, de­tail­pla­nee­rin­gu jär­gi on sin­na ka­van­da­tud 27 ela­muk­run­ti.

Eelmine artikkelLas­te Va­ba­rii­ki Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ta­ha tu­li mi­tu­sa­da uu­dis­ta­jat
Järgmine artikkelKeh­ra ait-kui­va­tit soo­vib ren­ti­da MTÜ Ing­ver