Hirv­li kü­la­va­ne­maks va­li­ti ENE LII­VAND

888

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga on Hirv­li kü­la­va­ne­maks kin­ni­ta­tud Ene Lii­vand. Hirv­li kü­la va­lis kü­la­va­ne­ma 22. det­semb­ri koo­so­le­kul. Val­da esin­das vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom, osa­le­jaid oli 22. Kan­di­daa­te esi­ta­ti kaks, kan­di­dee­ri­ma nõus­tus Ene Lii­vand, kes taan­das end hää­le­ta­mi­sest. Te­ma poolt olid 19 koosolekul osalenud ja lisaks 12 volikirja alusel osa võtnud kü­la-
e­la­nik­ku. Moo­dus­ta­ti ka viie­liik­me­li­ne kü­la­ko­gu: Mar­git-Kar­men Rein­velt, Ave Se­ri­kov, Anu Kar­jat­se, Eve Ra­da ja And­res Tur­gan. Hirv­lis on ela­nik­ke 84, neist hää­leõi­gus­lik­ke 72.

Eelmine artikkelSoo­mus­ron­gi Wa­ba­dus ava­mi­sel osa­les Keh­ras kait­se­mi­nis­ter ja Aeg­vii­dus pre­si­dent
Järgmine artikkelVabadussõda Põhja-Eestis