HEND­RIK KAL­ME saa­vu­tas Põh­ja­maa­de MV-l 2. ko­ha

1219

Mai lõ­pus Taa­nis toi­mu­nud Põh­ja­maa­de ka­det­ti­de ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel maad­lu­ses saa­vu­tas 19aas­ta­ne Hend­rik Kal­me Ala­ve­rest kree­ka-roo­ma maad­lu­ses 2. ko­ha.

Ku­ni 96 kg kaa­lu­va­te juu­nio­ri­de seas alis­tas Hen­dik Kal­me ava­rin­gis And­re Cas­tel­la­ni Nor­rast 9:0, kuid kao­tas see­jä­rel 10:0 Ar­vi Sa­vo­na­li­ne­ni­le Soo­mest.

Hend­rik Kal­me te­ge­leb maad­lu­se­ga ala­tes 2013. aas­tast, kui Mar­tin Pla­ser hak­kas Ala­ve­res maad­lust­ree­nin­guid lä­bi vii­ma. Prae­gu õpib Hend­rik Kal­me Au­den­te­se spor­di­güm­naa­siu­mis ja tree­nib Tal­lin­nas maad­lusk­lu­bis Kor­rus3.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu hool­de­ko­du pro­jek­tiks va­li­ti võist­lus­töö HOOV
Järgmine artikkelLoksa perearst nüüd Kuusalus