HC Keh­ra tu­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha­le

1559
HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per sai Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel teist aas­tat jär­jest 3. ko­ha.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 2. ja 3. det­semb­ril toi­mus Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti tä­na­vus­te kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­niir, lau­päe­val olid pool­fi­naal­män­gud, pü­ha­päe­val fi­naal ja 3.-4. ko­ha mäng.

Ko­du­mees­kond HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per koh­tus pool­fi­naa­lis loo­si tah­tel oma pea­ri­vaa­li Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­ga. Män­gu al­gus oli tem­po­kas ja ta­sa­vä­gi­ne, kuid edu­sei­sult 3:2 vis­kas Põl­va mees­kond 5 vas­tu­se­ta jää­nud vä­ra­vat. Keh­ral pea­le­vis­ked ei läi­nud, Põl­va män­gis ka vä­ga tu­ge­vat kait­se­män­gu ning va­hea­jaks oli kü­la­lis­mees­kond ju­ba 9 vä­ra­va­ga ees – 16:7. Tei­sel poo­la­jal suu­ren­das Ser­vi­ti va­he kor­raks ka 10punk­ti­li­seks, kuid enam-vä­hem ko­gu poo­la­ja pü­sis sa­ma va­he, mis oli ava­poo­la­ja lõ­pus. Tiit­li­kaits­ja või­tis män­gu kind­lalt 24:16. Keh­ra mees­kon­na ka­suks vis­ka­sid Ind­rek Nor­mak, Kas­par Lees ja Dmõt­ro Jan­kovs­ki 3 vä­ra­vat. Peat­ree­ner Kau­po Lii­va kom­men­tee­ris pä­rast män­gu, et puu­du jäi rea­li­see­ri­mi­sest – kui vis­ked olek­sid pa­re­mi­ni ta­ba­nud, ol­nuks män­gu­pilt hoo­pis tei­ne.

Pü­ha­päe­va­ses fi­naa­lis alis­tas Põl­va Ser­vi­ti tei­se pool­fi­naa­li võit­ja Vil­jan­di HC kind­lalt 34:23. HC Keh­ra koh­tus 3.-4. ko­ha män­gus Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga ja või­tis sa­mu­ti kin­dalt 39:29 (19:12) Kas­par Lees vis­kas Keh­ra ka­suks 10 vä­ra­vat, Ab­del Djal­lil Mac­hou li­sas 8 ja Mar­tin Ne­rut 6 vä­ra­vat.

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha­le tul­nud HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per võist­kon­da kuu­lu­vad Mikk Aas­maa, Mi­ko­la Naum, Kas­par Lees, Ant­ti Ro­gen­baum, Dmõt­ro Jan­kovs­ki, Ab­del Djal­lill Mac­hou, Sii­mo Tä­na­vots, Mar­tin Ne­rut, Ind­rek Nor­mak, Da­vid Mam­po­ria, Uku-Ta­nel Laast, Siim Nor­mak, Mi­ki­ta Yer­ma­se­vish, An­ton Ba­rous­ki, Bog­dan Vu­kio­cic, Sig­mar Seer­mann, Mar­ten Mikk, Rai­ner Seer­mann, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa, tree­ne­rid Kau­po Lii­va ja Mart Raud­sepp, esin­da­jad Priit Pa­jus, Re­ne Kaa­lo ja Me­rit Pül­se.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga pea­tä­na­vad on val­gus­ta­tud ko­gu öö
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­ha­le 18 avaldust