HC Keh­ra sai meist­ri­lii­gas hooa­ja esi­me­se kao­tu­se

430

29. jaa­nua­ril toi­mu­nud Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te 12. voo­ru män­gus Ka­le­vi spor­di­hal­lis kao­tas lii­der HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per HC Tal­lin­na võist­kon­na­le 25:29 (13:14). 500 pealt­vaa­ta­ja­ga mäng al­gas vä­ra­va­te­vae­selt ja üs­na ta­sa­vä­gi­selt. 19. mi­nu­tiks oli Keh­ra edu­sei­sus 9:8. Mi­ni­maal­ne va­he pü­sis enam-vä­hem ava­poo­la­ja lõ­pu­ni, ku­ni pea­lin­na mees­kond ta­bas kaks kor­da jär­jest ja läks juh­ti­ma.

Kui­gi tei­se poo­la­jal 3. mi­nu­til vis­ka­sid keh­ra­la­sed vii­gi­vä­ra­va ja seis oli 15:15, ei saa­nud nad järg­mi­se li­gi 10 mi­nu­ti jook­sul ain­sat­ki ta­ba­must ning HC Tal­linn läks juh­ti­ma ju­ba 21:15. Pä­rast Keh­ra mees­kon­na 3:0 va­hes­pur­ti oli seis 24:20 Tal­lin­na mees­kon­na ka­suks, kor­raks said Keh­ra män­gi­jad va­he veel ka­he­le vä­ra­va­le, kuid lõ­puks suu­re­nes see taas nel­ja­le punk­ti­le. Keh­ra re­sul­ta­tiiv­seim män­gi­ja oli Ja­nar Mä­gi 6 vä­ra­va­ga.

Aru­kü­la/Au­den­tes pi­das 31. jaa­nua­ril tu­li­se la­hin­gu ko­du­saa­lis män­gi­nud HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga. Kui­gi kü­la­li­sed juh­ti­sid peaae­gu ko­gu esi­me­se poo­la­ja, min­di va­he­aja­le 11:11 vii­gi­sei­sus. Tei­se poo­la­ja al­gu­ses läks Viim­si mees­kond es­ma­kord­selt juh­ti­ma, pea­gi oli seis 16:13 Viim­si ka­suks. Aru­kü­la/Au­den­tes vii­gis­tas taas, kuid män­gu vii­ma­ne ta­bav vi­se jät­tis 22:21 või­du Viim­sis­se. Aru­kü­la/Au­den­te­se mees­kon­na pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid Rau­no Kop­li ja Mih­kel Mitt 5 vä­ra­vat.