HC Keh­ra kao­tas Bal­ti lii­ga esi­me­se vee­rand­fi­naal­män­gu

838

Pü­ha­päe­val, 11. märt­sil pi­das HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis kä­si­pal­li Bal­ti lii­ga esi­me­se vee­rand­fi­naal­män­gu pea­mi­se ko­du­se ri­vaa­li Põl­va Ser­vi­tiga ning pi­di vas­tu võt­ma suu­re kao­tu­se 22:31.

Ava­poo­laeg oli ta­sa­vä­gi­ne, al­les sel­le lõ­pus õn­nes­tus Põl­va mees­kon­nal saa­vu­ta­da kol­me­vä­ra­va­li­ne edu – esi­me­ne poo­laeg lõp­pes nen­de ka­suks 14:11. Keh­ra vä­ra­va­test vis­kas ko­gu­ni 7 val­ge­ve­ne­la­ne Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš.

Tei­se poo­la­ja al­gu­ses said keh­ra­la­sed mi­tu ka­he­mi­nu­ti­list ka­ris­tust. Ser­vi­ti ka­su­tas sel­le ära ning tei­se poo­la­ja kes­kel oli ju­ba 23:14 ees. Va­he kas­va­vas va­he­peal ka 12vä­ra­va­li­seks, lõ­puks õn­nes­tus Keh­ral vä­hen­da­da see 9 vä­ra­va­le. Keh­ra pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 8, Ab­del Dja­lil Mac­hou ja Kas­par Lees 4 vä­ra­vat.

Põl­va mees­kon­na peat­ree­ner Kal­mer Mus­ting kii­tis, et HC Keh­ra alus­tas män­gu häs­ti, eri­ti heas hoos oli Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš. Ka keh­ra­las­te pea­tree­ner Kau­po Lii­va kom­men­tee­ris, et esi­me­sed 30 mi­nu­tit te­gid me­hed kõik nii, na­gu oli kok­ku le­pi­tud, kuid tei­ses pool­a­jas oli ta pet­tu­nud, ku­na män­gu­dist­sip­liin hak­kas lon­ka­ma: „Pal­ju lo­ha­kust, liht­said pal­li­kao­tu­si ja va­he kä­ri­ses ka­het­sus­väär­selt suu­reks.“

Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­li kor­dus­mäng on pü­ha­päe­val, 18. märt­sil Põl­vas. Kuid HC Keh­ra ja Põl­va Ser­vi­ti koh­tu­vad veel ka kol­ma­päe­val, 14. märt­sil, kui Keh­ras pee­tak­se Ee­si meist­ri­võist­lus­te oma­va­he­li­ne mäng.

Eelmine artikkelSIR­JE VOOL­MAA või­tis ta­liu­ju­mi­se MMil kolm me­da­lit
Järgmine artikkelSpordiuudised