HC Keh­ra C-klas­si tüd­ru­kud võit­sid Ees­ti MV hõ­be­me­da­li

1401
Ees­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li­nais­kond HC Keh­ra.

Nä­da­la­va­he­tu­sel, 30.-31. märt­sil toi­mus Ta­pal Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te tei­ne etapp C-klas­si (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) tü­tar­las­te­le. Ees­ti meist­riks tu­li SK Re­val Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool. Hõ­be­me­da­li saa­vu­ta­sid HC Keh­ra tüd­ru­kud. Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kond sai 4. ko­ha.

Avae­ta­pil, mis toi­mus veeb­rua­ris Aru­kü­las, män­gi­sid ka­hek­sa võist­kon­da ühe korra oma­va­hel lä­bi tur­nii­ri­süs­tee­mis, see­jä­rel sel­gi­ta­sid ne­li edu­ka­mat nais­kon­da 1.-4. ning ne­li üle­jää­nud nais­kon­da 5.-8. ko­ha. Esi­me­se eta­pi jä­rel juh­tis täi­se­du 14 punk­ti­ga SK Re­val Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool. 12 punk­ti­ga järg­nes HC Keh­ra, SK Re­val Sport/Kop­lil oli 8 ja Aru­kü­la SKl 6 punk­ti. Ka tei­sel eta­pil oli kin­del võit­ja Re­val Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool, kes alis­ta­s kõik vas­ta­sed ja ko­gus 6 punk­ti. Kõik üle­jää­nud nais­kon­nad võit­sid ühe män­gu ning said 2 punk­ti, pa­ri­ma vära­va­te va­he­ga tu­li 2. ko­ha­le HC Keh­ra, järg­ne­sid Re­val Sport/Kop­li ja Aru­kü­la SK. HC Keh­ra alis­tas Kop­li nais­kon­na 27:21, kuid kao­tas Tal­lin­na Spor­di­koo­li­le 16:28 ja Aru­kü­la­le 13:15. Aru­kü­la või­tis küll Keh­rat, kuid kao­tas Tal­lin­na Spor­di­koo­li­le 6:21 ja Kop­li­le 16:20.

Hõ­be­me­da­li võit­nud HC Keh­ra nais­kon­da kuu­lu­sid Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Su­san Soik­ka, Sand­ra Saa­res­tik, Me­ri­lin Aru­mets, Dia­na Me­re, Kar­men Vaik­saar, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Kat­riin Si­rel, Ma­ri­bel Sa­lu­mä­gi, Li­lii-Mar­leen Püi ja Lau­reen Ots, nen­de tree­ne­rid on Kai Utt ja Ind­rek Lill­soo.

Keh­ra nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks meist­ri­võist­lus­tel va­li­ti Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Aru­kü­la SK nais­kon­na pa­ri­maks Anas­ta­si­ja Pav­lo­va.

Eelmine artikkelToe­tus Raa­si­ku val­la kü­la­de­le
Järgmine artikkelKuusalu Ettevõtjate Liidu kogunemine