Harju maavalitsus ootab ettepanekuid Harju maakonna teenetemärgi kandidaatideks

793

Harju maavalitsus ootab Harju maakonna kohalikelt omavalitsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt ettepanekuid maakonna teenetemärgi kandidaatideks 25. novembriks 2009. 

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohalike omavalitsuse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.

Hiljemalt 25. novembriks 2009 oodatakse taotlusi Harju maakonna teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi statuut ja taotluse plank on Harju Maavalitsuse koduleheküljel aadressil http://www.harju.ee/index.php?id=13786

Teenetemärke jagatakse maakonnas aastast 1996. Kokku on välja antud 47 maakonna teenetemärki.

Teenetemärgid annab Harju maavanem üle 30. detsembril toimuval traditsioonilisel aastalõpuvastuvõtul Rahvus­ooperis Estonia.

 

Eelmine artikkelPerilast leiti mürsk
Järgmine artikkel„Tagasi kooli“ tõi esinema REET LINNA, SANDRA NURMSALU ja teised