GARI­NA TOO­MIN­GAS sai kul­tuu­ri­kor­ral­da­ja kõr­gei­ma kut­ses­tan­dar­di

729

Ees­ti Rah­va­ma­ja­de Ühing ot­sus­tas Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hi­le Ga­ri­na Too­min­ga­se­le väl­ja an­da kul­tuu­ri­kor­ral­da­ja 7. kut­se­ta­se­me, mis on kõr­geim kut­se­ta­se Ees­tis. Ta­se­me saa­mi­seks tu­li esi­ta­da taot­lus, port­foo­lio, käia lä­bi hin­da­mis­ko­mis­jo­ni eest ning nen­de kü­si­mus­te­le vas­ta­ta. Ees­tis on 7. ta­se­mel pea­le Ga­ri­na Too­min­ga­se veel Riin Ki­vi­nurm ning Kai Kan­nis­tu. Ga­ri­na Too­min­gas: „Läk­sin taot­le­ma, et en­nast proo­vi­le pan­na. Sain ta­ga­si­si­det, et mi­nu ka­suks rää­ki­sid 19 aas­tat töö­staa­ži Aru­kü­las, väl­ja an­tud brošüü­rid ja luu­le­ko­gu, ar­vu­ka­tel koo­li­tus­tel osa­le­mi­ne, in­no­vaa­ti­lis­te ja ka maa­kond­li­ke sünd­mus­te kor­ral­da­mi­ne, pro­jek­ti­de kir­ju­ta­mi­ne.”

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. veebruaril
Järgmine artikkelLahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks