EM­MA SO­FIA LOO­TU­SE­LE uju­mi­se noor­te­sar­jas 2 hõ­be­me­da­lit

391

9. veeb­rua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja 2. eta­pil osa­le­sid roh­kem kui 350 võist­le­ja seas ka Kuu­sa­lu 8 noort uju­jat. 2007. aas­tal sün­di­nud tü­tar­las­te 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses või­tis Em­ma So­fia Loo­tus aja­ga 1.10,47 mi­nu­tit hõ­be­me­da­li. Tei­se hõ­be­me­da­li või­tis ta sa­mal pi­kal dis­tant­sil se­li­liu­ju­mi­ses (1.21,28).

2008. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­test saa­vu­tas Ma­ri­liis Tiits isik­li­ku re­kor­di­ga 34,04 se­kun­dit 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses 5. ko­ha, 100 meet­ri se­li­li­uju­mi­ses oli ta seits­mes (41,55). 2006. aas­tal sün­di­nud An­ni Ma­ri Laup­maa tu­li oma va­nu­sek­las­si 100 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­ses 5. ko­ha­le (1.19,92).

3. veeb­rua­ril Tar­tus toi­mu­nud noor­te­sar­ja Tar­tu tsoo­ni 2. eta­pil saa­vu­tas Kuu­sa­lu val­la neiu Jo­han­na Sü­da (uju­misk­lu­bi Wi­ru Swim) 11aas­tas­te tüd­ru­ku­te 50 meet­ri va­ba­uju­mi­ses 4. ko­ha (35,27). 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses sai ta 8. ko­ha (1.30,35).

Eelmine artikkelKui sõ­nad ja teod lä­he­vad lah­ku
Järgmine artikkelUus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?