Elua­se­me­ku­lu­de piir­mää­rad toi­me­tu­le­ku­toe­tus­te mää­ra­mi­sel Kuu­sa­lu val­las

1341

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu suu­ren­das rii­giee­lar­vest maks­ta­va­te toi­me­tu­le­ku­toe­tus­te mää­ra­mi­seks keh­tes­ta­tud piir­mää­ra­sid. Se­ni hü­vi­ta­ti pe­re­liik­me koh­ta kuus vee­va­rus­tu­se ja reo­vee ära­juh­ti­mi­se tee­nu­se mak­su­must ku­ni 15 eu­rot, ala­tes ap­ril­list 2017 ku­ni 20 eu­rot ning soo­ja­vee­va­rus­tu­seks tar­bi­tud soo­ju­s­ener­gia või kü­tu­se mak­su­must ku­ni 11 eu­rot, edas­pi­di ku­ni 20 eu­rot. Elekt­rie­ner­gia tar­bi­mist hü­vi­ta­ti ühe­le pe­re­liik­me­le ku­ni 28.60 eu­rot ja iga­le järg­ne­va­le pe­re­liik­me­le ku­ni 14.30 eu­rot kuus, ap­ril­list hüvitatakse vas­ta­valt ku­ni 40 eu­rot ja 15 eu­rot. Kuu­sa­lu val­las sai riik­lik­ku toi­me­tu­le­ku­toe­tust mul­lu 30 pe­ret, kok­ku maks­ti 26 508 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gue­si­me­he um­bu­sal­da­mi­ne ei läi­nud lä­bi
Järgmine artikkelKiius ha­ka­ti jäl­le Est-Stei­ni ka­tu­se­ki­ve toot­ma