Politseikroonika

VIIMASED UUDISED

Ees­ti Võrk­pal­li Liit kin­gib Tam­mis­tu kü­la­le võrk­pal­lip­lat­si

Ees­ti Võrk­pal­li Liit tea­tas möö­du­nud nä­da­lal kon­kur­si „Võr­gup­lat­sid kor­da“ kuus võit­jat, nen­de seas on ka MTÜ Tam­mis­tu Kü­la­selts Kuu­sa­lu val­last. Kan­di­daa­te oli kok­ku 32,...