Politseikroonika

VIIMASED UUDISED

AHREN­SI kon­ve­rent­sil esi­ne­sid Soo­me kee­le­tead­la­sed

Kuu­sa­lu ku­na­gi­se pas­to­ri ja kee­le­me­he Eduard Ah­ren­si auks kor­ral­da­tav kon­ve­rents toi­mus tä­na­vu 5. kor­da ja oli üht­la­si Ees­ti-Soo­me kul­tuu­ri­kon­ve­rents. Pea­kor­ral­da­ja, Lau­rent­siu­se Selt­si ju­hi Su­lev Vald­maa...