Aru­kü­la saab Gros­si poe

127
Grossi poe vaate näidis

Raa­si­ku val­lamajas on ala­tes 24. maist ava­li­kus­ta­mi­sel Aru­kü­la Tal­lin­na maan­tee 33 ja Org­met­sa maaük­sus­te de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis. De­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se taot­lu­se esi­tas li­gi kaks aas­tat ta­ga­si AS OG Elekt­ra, et ehi­ta­da sin­na li­gi­kau­du 1500ruut­meet­ri­ne kau­ban­dus­hoo­ne. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas pla­nee­rin­gu sep­temb­ris 2021. Pla­nee­ri­ta­va­le ala­le Aru­kü­las on ka­vas ehi­ta­da Gros­si pood. Pla­nee­rin­gu es­kii­si ava­li­kus­ta­mi­se ajal on või­ma­lik esi­ta­da sel­les­se et­te­pa­ne­kuid. 7. juu­nil on val­la­va­lit­su­ses de­tailp­la­nee­rin­gu es­kii­si ava­lik aru­te­lu.

Eelmine artikkelLok­sa õmb­lus­fir­ma Ahel-LJ lõ­pe­tab te­ge­vu­se ja koon­dab 20 töö­ta­jat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu mai­laa­da kor­ral­da­mi­se võt­tis üle noo­rem põlv­kond