Aru­kü­la noo­red võist­le­sid õpe­ta­ja­te­ga

580

Raa­si­ku val­la juu­be­li­nä­da­la pu­hul oli Aru­kü­la põ­hi­koo­lis ree­del, 10. märt­sil võist­lus­mäng „Me ar­mas­ta­me Raa­si­ku val­da” ehk te­le­saa­te „Me ar­mas­ta­me Ees­tit” Raa­si­ku val­la ver­sioon. Võist­lus­tu­les oli kaks mees­kon­da – õpi­la­sed Rau­no Kop­li, In­ge­ly Pe­nu, Iris Kreen, And­reas Par­ve ning õpe­ta­jad Avo Möls, Ivi­ka Je­gis, Aron Lips, An­ne­li Birk­holtz. Võist­lust juh­tis An­der Vi­lu­mets. Võist­lu­se kor­ral­da­sid noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no ja koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls. Muu­si­ka-, pil­di- ja vik­to­rii­ni­kü­si­mus­test kom­bi­nee­ri­tud võist­lu­sed võit­sid õpi­la­sed 18 punk­ti­ga, õpe­ta­jad ko­gu­sid 11.