Ani­ja val­la teid re­mon­dib OÜ Vers­ton

76
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke kü­la­des kruu­sa­tee­de mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks ning Keh­ra as­falt­tee­de uuen­da­mi­seks. Han­ge kor­ral­da­ti ka­hes osas, eral­di kruu­sa- ja as­falt­tee­de­le. Pak­ku­jaid oli ne­li, mõ­le­mas osas või­tis OÜ Vers­ton. Kruu­sa­tee­de must­kat­te al­la vii­mi­ne lä­heb maks­ma 298 431 eu­rot. Tol­mu­va­ba kat­te saab 872 meet­rit Lü­ka­ti kü­las asu­vast Laa­su teest ning 428 meet­rit Pi­ka­mar­di teed. Ra­si­ve­re kü­las viiak­se mus­ta kat­te al­la 1950 meet­rit Soo-ot­sa-Mõi­saa­se­me teed, Kau­nis­saa­re kü­las 825meet­ri­ne lõik Vor­bi teest, 1900 meet­rit Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teest, 110 meet­rit Ala­ve­re-Roo­kü­la teed ning 390meet­ri­ne lõik Nii­di­põl­lu-Här­ma­ko­su teest. As­fal­tee­ri­mis­tööd lä­he­vad maks­ma 155 206,78 eu­rot. Uue as­fal­di saa­vad Sõp­ru­se väl­jak ja Sõp­ru­se väl­ja­ku kõn­ni­tee ning Põr­gu­väl­ja ja Ly­dia Koi­du­la tä­na­vad Keh­ras.

Eelmine artikkelEndi­sest val­la­ma­jast teh­tud Kol­ga selt­si­ma­ja on pi­du­li­kult ava­tud
Järgmine artikkelJAA­NUS KA­LEV ja HAN­NES Pik­kel Kes­ke­ra­kon­na Har­ju ju­ha­tu­ses