Ani­ja val­last te­hak­se kroo­ni­ka­film

1398

Ani­ja val­la­va­lit­sus soo­vib juu­be­liaas­ta pu­hul te­ha fil­mi val­la 25aas­ta­sest aja­loost. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et kui nä­gi Raa­si­ku val­la juu­be­liks val­mi­nud kroo­ni­ka­fil­mi, mõt­les  – miks po­le se­da Ani­ja val­lal: „Moo­dus­ta­me toim­kon­na, kes hak­kab Ani­ja val­la 25 aas­ta täht­sa­maid sünd­mu­si taas­ta­ma – mä­lu jär­gi ja ka Sõ­nu­mi­too­jast. Soo­vi­me jääd­vus­ta­da olu­lis­te sünd­mus­te­ga seo­tud ini­mes­te mee­nu­tu­si, näi­da­ta val­la aren­gut.“ Um­bes tun­nia­ja­ne film peaks val­mi­ma sü­gi­seks. Kel­lel on vii­ma­se 25 aas­ta sünd­mus­test pil­di- ja fil­mi­ma­ter­ja­li, pa­lu­tak­se an­da val­la­va­lit­su­se üld­mei­li­le tea­da.