Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gus üks lii­ge vä­hem

735

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kut­su­da sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gust ta­ga­si Tal­lin­na spor­di- ja noor­sooa­me­ti en­di­se kauaaeg­se ju­hi Rein Il­ve­se, kel­le keskk­ri­mi­naal­po­lit­sei pi­das mai al­gul kin­ni kaht­lus­tu­se­ga kor­rupt­sioo­nis. Kaht­lus­tu­se esi­ta­mi­se­ni vii­nud han­ked mak­sid lin­na­le üle 1,3 mil­jo­ni eu­ro. Rein Il­ve­se vo­li­tu­sed Ani­ja val­la sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gus lõp­pe­sid 10. mail. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam üt­les, et ku­na põ­hi­kir­ja jär­gi võib Spor­di­maail­ma nõu­ko­gus ol­la 3-5 lii­get, siis Rein Il­ve­se ase­mel prae­gu uut lii­get ei mää­ra­ta. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­kok­ku kuu­lu­vad Re­ne Kaa­lo, Too­mas Tõ­ni­se, Ur­mas Laa­nem ja Mar­ge Ra­ja.

Eelmine artikkelKeh­ras alus­tab lap­se­va­ne­ma­te kool
Järgmine artikkelRaa­si­ku tur­va­li­su­se­päe­val ko­guti üle 200 eu­ro