Ani­ja val­la 2018. aasta ee­lar­ve

1156

Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas 18. jaa­nua­ril val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve. Val­la põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 7 894 068 eu­rot. Ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su prog­noo­si­tak­se 3,4 prot­sen­ti mul­lu­sest roh­kem – 4 542 600 eu­rot, maa­mak­su 234 122 eu­rot, kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su 240 000, vee eri­ka­su­tu­se ta­su 201 000 eu­rot, 2 199 331 eu­rot toe­tu­si ta­san­dus­fon­dist ja rii­giee­lar­vest. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu on ka­van­da­tud 7 725 025 eu­rot. Suu­rim osa on ha­ri­dus­ku­lud – 4 407 467 eu­rot. Kul­tuu­ri­le-spor­di­le on 811 187 eu­rot, va­lit­se­mis­ku­lu­deks 461 330 eu­rot, sot­siaal­toe­tus­teks 165 872 eu­rot, kesk­kon­na­kait­se­le 313 247 eu­rot, ma­jan­du­se­le 454 902 eu­rot, mil­lest 195 996 eu­rot tee­de ja tä­na­va­te re­mon­diks. In­ves­tee­rin­gu­teks on 1 288 312 mil­jo­nit, in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­si 2 399 797eu­rot, sel­lest 431 200 eu­rot on ühi­ne­mis­toe­tus. Suu­ri­mad in­ves­tee­rin­gud on Aeg­vii­du ter­vi­se­spor­di­kes­kus, Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee, Keh­ra ter­vi­se­kes­kus, Ala­ve­re las­teaed. Lae­nu on ka­vas võt­ta 1,2 mil­jo­nit eu­rot, lae­ne ja int­res­se mak­sab vald 2018. aas­tal ta­ga­si 377 373 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sse kuuluvad nüüd kol­me va­li­mis­lii­du esin­da­jad
Järgmine artikkelAru­kü­la ui­su­vä­li on ava­tud