ANDRES KAAR­MANN lah­kus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gust

1214

IR­Li ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se va­li­tud And­res Kaar­man­ni vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na on lõ­pe­ta­tud ala­tes 30. juu­nist te­ma soo­via­val­du­se alu­sel ja seo­ses sel­le­ga, et rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi po­le ta enam Kuu­sa­lu val­la ela­nik. Val­la va­li­mis­ko­mis­joni ot­su­se­ga sai te­ma ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks IR­Li ni­me­kir­jast Kris­tel Pau­nel. And­res Kaar­mann töö­tab Saue abi­lin­na­pea­na. Ta üt­les Sõnumitoojale, et te­ge­mi­sed Saue lin­nas ja seal­se ühi­ne­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­ne võ­ta­vad oma aja, ei jõua Kuu­sa­lus pa­nus­ta­da, na­gu ta­haks.

Eelmine artikkelEes­ti Eliit­ko­man­do 2017 on Keh­ras
Järgmine artikkelUL­VE ja KAL­MER MÄRT­SO­NI­LE tee­ne­te­märk Ees­ti Maa Heaks