AL­LAN LAI­NE ja SAN­DER PII­BE­MANN po­le enam vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis

1638

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu muu­tis vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni koos­sei­su – ko­mis­jo­ni esi­me­he As­ko Au­gi et­te­pa­ne­kul ar­va­ti koos­sei­sust väl­ja Al­lan Lai­ne ja San­der Pii­be­mann. Mõ­le­mad lah­ku­sid ko­mis­jo­nist omal soo­vil. Al­lan Lai­ne esi­tas aval­du­se, ku­na ei saa aja­puu­du­sel ko­mis­jo­ni töös osa­le­da. Kuu­sa­lu jalg­pal­lik­lu­bi Ka­lev juht ja tree­ner San­der Pii­be­mann üt­les, et loo­bus ko­mis­jo­nis osa­le­mast, ku­na ei ole ra­hul, kui­das me­net­le­ti spor­di­rin­gi­de ra­has­ta­mi­se uut kor­da: „Üks­kõik, mil­li­sed parandused ko­mis­jon kok­ku lep­pis, järgmisesse komisjoni jõudis kord nende muudatusteta või uute põhimõtetega. Pol­nud mõ­tet tuu­le­ves­ki­te­ga või­del­da.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu on koo­li­de­va­he­li­se tea­te­suu­sa­ta­mi­se võit­ja
Järgmine artikkelVoli­ko­gu pre­mee­ris Aeg­vii­du val­la­va­ne­mat