AI­VAR SIM­SON lah­kus Kuu­sa­lu vallavo­li­ko­gust

1465

Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Tam­mis­pea kunst­nik Ai­var Sim­son esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks. Ta jõu­dis vo­li­ko­gu asen­dus­liik­me­na osa­le­da ühel is­tun­gil, mis toi­mus 28. veeb­rua­ril. Ta tea­tas vo­li­tus­te pea­ta­mi­sest is­tun­gil lõ­pus, lau­su­des: „Lii­tu­sin va­li­mis­te­ga vii­ma­sel het­kel põ­hi­mõt­test, et ka­la hai­seb peast. Mit­me­te van­ger­dus­te tu­le­mu­se­na ka­la ik­ka hai­seb peast. Mi­nu ase­me­le tu­leb vo­li­ko­gus­se vää­ri­kas ini­me­ne.“ Ta pöör­dus see­jä­rel val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si poo­le ning li­sas: „Head tu­gi­too­lis lö­su­ta­mist.“ Va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas Ai­var Sim­so­ni vo­li­tu­sed 9. märt­sil ning mää­ras uueks asen­dus­liik­meks Ran­no Poo­li. Aivar Simson asendas volikogus Sulev Valdmaad, kes peatas oma volitused veebruaris kolmeks kuuks.