Kuusalu vald taotleb mereäärseid krunte enda omandisse

740

Kuusalu volikogu otsustas taotleda kolm mereäärset maatükki Valkla külas munitsipaalomandisse sihtotstarbega elamumaa: vallale kuuluva elamu juurde maaüksuse Romantika pindalaga 3720 m2, ning vallale kuuluvate ehituste juurde maaüksused Männiranna pindalaga 3807 m2 ja Männivalla pindalaga 1844 m2. Taotlused saadetakse maavalitsusse, munitsipaliseerimise otsustab maavanem.