Äi­ke­se­torm te­gi kah­ju Val­ge­jõel ja Va­na­kü­las

1109

Möö­du­nud nä­da­lal, lau­päe­val, 19. au­gus­til rä­sis äi­ke­se­torm Kuu­sa­lu val­las Va­na­kü­la ja Val­ge­jõe kü­la. Kü­lae­la­ni­kud tea­ta­sid, et igas ta­luõues on mur­du­nud põ­lis­puid, mis on lan­ge­nud ka kõr­ge­pin­ge­lii­ni­le, elek­ter oli pi­kalt ära. Va­na­kü­la tee ei ol­nud lä­bi­tav, pääs­tea­met käis ee­mal­da­mas lan­ge­nud puid. Ko­ha­li­ke sõ­nul po­le nii suurt tor­mi ol­nud 1967. aas­tast. Torm oli ka üle-möö­du­nud nä­da­lal, tor­mi­tuul mur­dis puid Valk­las, Haa­va­kan­nus, Pä­ris­peal. Mu­jal suu­re­maid tor­mi­kah­jus­tu­si pol­nud.