Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja kon­kurss

450

Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se. Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sib rah­va­ma­ja­le kon­kur­si­ga uut ju­ha­ta­jat, aval­dus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 21. juu­li. Re­fe­rent Il­sia Vä­li üt­les, et sel­leks ajaks esi­ta­ti 4 aval­dust. Nõue­te­le vas­ta­vad kan­di­daa­did kut­su­tak­se vest­lu­se­le järg­mi­sel nä­da­lal. Vir­ge Palm­sa­lu rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ta ees on uued väl­ja­kut­sed, plaan on laien­da­da oma tant­su­koo­li. Ta kin­ni­tas, et jääb Aeg­vii­du rah­va­maj­ja tren­ne te­ge­ma, jät­ku­vad las­te tant­su­tun­nid, võiks ava­da sõu­tant­su­rüh­ma täis­kas­va­nu­te­le ja te­ha ka joo­gat­ren­ne.

Eelmine artikkelAru­kü­la lin­nu­park: pal­ju lin­de, lam­bad, hüb­riid­kas­sid ja re­ba­sed
Järgmine artikkelGARI­NA TOO­MIN­GAS jul­gus­tab osa­le­ma ko­gu­mi­kus „100 luu­le­ta­jat Har­ju­maalt“