Loksa soojusmajanduse arengukava

1007

Loksa volikogu kinnitas linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028, mille koostas HeatConsult OÜ linnavalitsuse tellimusel. Alates 2009. aastast tegeleb Loksa soojusvarustusega N.R.Energy OÜ, varasem OÜ Avoterm. Tegevuskavas on Loksa soojustrasside renoveerimine käesoleval aastal, nende vanus on 30 aastat, soojakadu 25 protsenti. Soojushinna alandamiseks on kavas rajada tahkel biokütusel töötav katlamaja. Veel on tegevuskavas energiasäästualane selgitustöö linnavalitsuse tasandil, teabepäevade korraldamine, parimas seisukorras olevate korterelamute tutvustamine linna elanikele, energiasäästumeetmetest teavitamine ja motiveerimine.