Voo­se vä­li­jõu­saa­lis õpe­ta­tak­se tree­ni­ma

1253

Voo­se Kü­la­selts ja MTÜ Keerdt­repp kut­su­vad lau­päe­val, 30. sep­temb­ril hu­vi­li­si Täi­jär­ve vä­li­jõu­saa­li tree­nin­gu­le, kus ju­hen­da­tak­se, kui­das seal­seid tree­ning­va­hen­deid õi­ges­ti ka­su­ta­da. Kü­la­selts sai ke­va­del KO­Pist toe­tust vä­li­jõu­saa­li tei­seks eta­piks, li­saks se­nis­te­le tree­ning­va­hen­di­te­le – lõua­tõm­be­kan­gi­le, röö­bas­puu­de­le, pin­ki­de­le kõ­hu- ja sel­ja­li­has­te tree­ni­mi­seks, on seal nüüd ka tõs­te­palk ja ripp­re­del. Koo­li­tust vii­vad lä­bi Mi­kael Par­man ja Il­gar Ku­li­jev Keerdt­re­pist. „Oo­ta­me eel­kõi­ge oma piir­kon­na ini­me­si – Ra­si­ve­re, Vet­la ja Voo­se kü­la­dest, et nad avas­tak­sid sel­le ko­ha ja hak­kak­sid ak­tiiv­selt ka­su­ta­ma, Ala­ve­re noo­red siin ju­ba käi­vad,“ üt­les An­na Ni­lisk Voo­se Kü­la­selt­sist.     

Eelmine artikkelRemont Kuu­sa­lu Kon­su­mis
Järgmine artikkelKeh­ras oli las­teae­da­de spor­di­päev