Võidavad paremad lahendused!

595

andre
ANDRE SEPP, Riigikogu liige

Kohalikud valimised tulevad pingelised ja mõistagi on see küpse riigi ning demokraatia tunnus. Kuigi sügiseni on veel aega, siis just praegu on õige aeg oma kodukoha vajadusi uurida ja lahendusi otsida. Tähelepanu on pälvinud linnade ja valdade kevadised arenguseminarid ja arengukavade analüüsid eesmärgiga kaasajastada ning korrigeerida omavalitsuste tegevusi. Kui selliseid arutelusi ei toimu, on põhjust kahelda valitud volikogude aktiivsuses või juhtide suutmatuses tegeleda kaasamisega. Igal juhul peab kohalikul omavalitsusel olema kehtiv arengukava ja strateegiad selle ellu viimiseks.

Kas ettevõtlus ja töökohad on prioriteetsed ning  kõik võimalused nende loomiseks on ammendunud? Ometi luuakse tööstusparke ettevõtluse tarbeks ja alati ei täitu need kohe, sest ettevõtlus on dünaamiline, aga võimalused nende tekkeks algavad tihti omavalitsusest. Uudised loodusparkidest, tuhamäe muutmisest spordikeskuseks või võimalused jääaega uurida on olnud ideed kohalikult tasandilt. Sellega kaasnevad töökohad ja lisaväärtus kogukonnale. Tähtis on osata asju ettepoole näha ja kasu hindamine ei saa sõltuda valimisperioodi pikkusest, vaid tulemuslikkusest sellele paikkonnale. Erakapitali kaasamine omavalitsuslike ülesannete lahendamisel on võimalus ja seda ei tohiks karta.

Loosungiga kohalikel valimistel „rohkem tööd ja leiba“ ei ole kerge toetust loota – meil oodatakse lahendusi ja usutavaid!

Kas haridus on hea ja kodulähedane või on mõlemad variandid realiseeritud? Kuuleme võitlustest kooli ja koolimaja säilimise eest, kus ajakirjandus värvib vastuolu kohalike elanike ja võimu vahel. Omades pikka omavalitsustöö kogemust ja samuti üht kooli reforminud, ei oska ma kuuldud olukordades poolt valida, sest viga on tehtud osapoolte kaasamises olukorra selgitamisel. Haridus on konservatiivne ja selle ümberkujundamine võtab aega. Kui on nägemus ja visioon koolide ümberkorraldamiseks, tuleb seda analüüsida ja lõpuni selgitada selle vajadust. Kui Põhja-Eestis on lasteaia kohtade puudus, siis teistes piirkondades on neid piisavalt või jääb üle – lahendust vajavad mõlemad variandid. Ehitada eriprojektidega pikaaegsete pangalaenudega vaid lasteaiaks mõeldud hoonetekomplekse, rentida mooduleid või osta lasteaiakohti erasektorilt, on kohaliku omavalitsuse vastutustundlik otsustus. Kui on eesmärk  tagada lapsele lasteaiakoht, kodulähedane põhikool ja tugev gümnaasium, siis on vaja selleks parimaid lahendusi. Samuti sporditegevus ja huviharidus vajab ideid.

Sotsiaaltöö on omavalitsuste nurgakivi ning see peab olema tugev ja järjepidev – selline, mis väärtustab inimest olenemata tema vajadustest ja eripärast.

See on valdkond, mida määrab raha, aga juhivad inimesed. Reformierakond pooldab vajaduspõhiseid toetusi ja lähtub inimese individuaalsest olukorrast.
Kõik toetused kõigile kõlab liialt loosungina, millesse keegi ei usu ja ei aita  inimesi nendes olukordades piisavalt. Vajalik on saavutada selle sfääri kogukondlik kokkulepe ka põhimõttelises küsimuses – milliste lahendustega olla toeks sotsiaalselt ebastabiilsesse olukorda sattunud inimestele.

Töö kohalikus omavalitsuses ja volikogus on otseses puutes inimeste igapäeva elukorraldustega ja seega on väga vastutusrikas, samas ei ole selles midagi ületamatut, sest see on ka meie endi elukorraldus ja tõekspidamised. Kogemus kinnitab, et seda tööd on võimalik mõnuga teha. Töötame riigikogus, valitsuses ja oma piirkondades selle nimel, et omavalitsuste volikogude valimistel on meil p nimekirjade kõrvale pakkuda ka parimaid lahendusi oma valla või linna elukeskkonna parandamisel.

Eelmine artikkelAutolt varastati rattad
Järgmine artikkelEndised EPT-lased külastasid Raasiku tehast