Viru Vesi sai halduskohtus õiguse

675

Tallinna halduskohus arutas 10. augusti istungil Viru Vesi ASi kaebust taotlusega kohustada Loksa linnavalitsust uuesti otsustama. Loksa linnavalitsus jättis detsembris 2008 rahuldamata Viru Vesi ASi taotluse Loksal kehtivate veevarustusteenuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade muutmiseks. Samas oli linnavalitsus tõstnud linnale kuuluva biopuhasti teenuse hinda, mis kasvatas Viru Vesi ASi kulutusi. Halduskohtu kohtunik Lea Kuuse langetas otsuse 2. septembril. Kohus otsustas kohustada Loksa linnavalitsust Viru Vesi ASi taotlust uuesti läbi vaatama. Kohus nõustus kaebaja seisukohaga, et linnavalitsus ei ole esitanud põhjendusi, milliseid Viru Vesi täiendavaid kulutusi ei aktsepteerita. Marti Viirmäe Viru Vesi ASist: „Loodame, et Loksa linnavalitsus hakkab kohtuotsuse tulemusena meie hinnataotlusega reaalselt ja sisuliselt tegelema ning lõpetab olukorra, kus Viru Vesi kannatab majanduslikku kahju tulenevalt sellest, et tootmiskulusid ja põhjendatud tulukust võimaldav tariif on jäetud kinnitamata.”

Eelmine artikkelAlaveres tungiti kallale
Järgmine artikkelAruküla põhikooli ehitusel peeti sarikapidu